DS 1225 SR A

Chất Liệu: Soft Rubber(SR)
Đường Kính: 63 mm
Chiều cao: 83 mm
Độ dày: 27 mm
Tải Trọng: 45 kg
Danh mục: Từ khóa:
.
.
.
.