DS 1225 PUB A

Chất Liệu: Poly Urethane with Ball bearing(PUB)
Đường Kính: 63 mm
Chiều cao: 83 mm
Độ dày: 30 mm
Tải Trọng: 60 kg
Danh mục: Từ khóa:
.
.
.
.