DS 1120 PUP D

Chất Liệu: Poly Urethane tread Plastic core(PUP)
Đường Kính: 50 mm
Chiều cao: 77 mm
Độ dày: 21 mm
Tải Trọng: 40 kg
Danh mục: Từ khóa:
.
.
.
.