DS 1020 PUP B

Chất Liệu: Poly Urethane tread Plastic core(PUP)
Đường Kính: 50 mm
Chiều cao: 68 mm
Độ dày: 23 mm
Tải Trọng: 35 kg
Danh mục: Từ khóa:
.
.
.
.