DS 1020 MRP C

Chất Liệu: Thermoplastic_Rubber_tread_Ball_bearing(MRP)
Đường Kính: 50 mm
Chiều cao: 68 mm
Độ dày: 23 mm
Tải Trọng: 30 kg
Danh mục: Từ khóa:
.
.
.
.