Hiển thị một kết quả duy nhất

Chất Liệu: Light Duty Plastic(LDP)
Đường Kính: 63 mm
Chiều cao: 83 mm
Độ dày: 30 mm
Tải Trọng: 60 kg

Chất Liệu: Thermoplastic Rubber With Ball bearing(MRB)
Đường Kính: 63 mm
Chiều cao: 83 mm
Độ dày: 30 mm
Tải Trọng: 50 kg

Chất Liệu: Poly Urethane with Ball bearing(PUB)
Đường Kính: 63 mm
Chiều cao: 83 mm
Độ dày: 30 mm
Tải Trọng: 60 kg

Chất Liệu: Poly Urethane with Ball bearing(PUB)
Đường Kính: 63 mm
Chiều cao: 83 mm
Độ dày: 30 mm
Tải Trọng: 60 kg

Chất Liệu: Poly Urethane tread Plastic core(PUP)
Đường Kính: 63 mm
Chiều cao: 83 mm
Độ dày: 30 mm
Tải Trọng: 50 kg

Chất Liệu: Poly Vinyl chloride with Ball bearing(PVB)
Đường Kính: 63 mm
Chiều cao: 83 mm
Độ dày: 30 mm
Tải Trọng: 55 kg

Chất Liệu: Poly Vinyl chloride with Ball bearing(PVB)
Đường Kính: 63 mm
Chiều cao: 88 mm
Độ dày: 30 mm
Tải Trọng: 55 kg

Chất Liệu: Poly Vinyl chloride with Plastic core(PVP)
Đường Kính: 63 mm
Chiều cao: 88 mm
Độ dày: 30 mm
Tải Trọng: 50 kg

Chất Liệu: Poly Vinyl chloride with Plastic core(PVP)
Đường Kính: 63 mm
Chiều cao: 88 mm
Độ dày: 30 mm
Tải Trọng: 50 kg

Chất Liệu: Soft Rubber(SR)
Đường Kính: 63 mm
Chiều cao: 83 mm
Độ dày: 27 mm
Tải Trọng: 45 kg

.
.
.
.