Hiển thị 1–12 trong 34 kết quả

140.000

Điện thoại: 0932 027 300 - Ms. Vy

Điện thoại: 0335 708 360 - Mr. Ju

Giao hàng toàn quốc

Chất Liệu: Nhựa
Đường Kính: 63 mm
Chiều cao: 88 mm
Độ dày: 30 mm
Tải Trọng: 55 kg

120.000

Điện thoại: 0932 027 300 - Ms. Vy

Điện thoại: 0335 708 360 - Mr. Ju

Giao hàng toàn quốc

Chất Liệu: Light Duty Plastic(LDP)
Đường Kính: 25 mm
Chiều cao: 37 mm
Độ dày: 16 mm
Tải Trọng: 10 kg

Chất Liệu: Light Duty Plastic(LDP)
Đường Kính: 25 mm
Chiều cao: 37 mm
Độ dày: 20 mm
Tải Trọng: 10 kg

Chất Liệu: Elastic Poly Urethane(EPU)
Đường Kính: 40 mm
Chiều cao: 50 mm
Độ dày: 20 mm
Tải Trọng: 20 kg

Chất Liệu: Elastic Poly Urethane(EPU)
Đường Kính: 40 mm
Chiều cao: 50 mm
Độ dày: 20 mm
Tải Trọng: 20 kg

Chất Liệu: Poly Vinyl chloride with Plastic core(PVP)
Đường Kính: 38 mm
Chiều cao: 50 mm
Độ dày: 20 mm
Tải Trọng: 20 kg

Chất Liệu: Poly Vinyl chloride with Plastic core(PVP)
Đường Kính: 38 mm
Chiều cao: 50 mm
Độ dày: 20 mm
Tải Trọng: 20 kg

Chất Liệu: Light Duty Plastic(LDP)
Đường Kính: 50 mm
Chiều cao: 68 mm
Độ dày: 23 mm
Tải Trọng: 40 kg

Chất Liệu: Light Duty Plastic(LDP)
Đường Kính: 50 mm
Chiều cao: 68 mm
Độ dày: 23 mm
Tải Trọng: 40 kg

Chất Liệu: Light Duty Plastic(LDP)
Đường Kính: 50 mm
Chiều cao: 68 mm
Độ dày: 23 mm
Tải Trọng: 40 kg

.
.
.
.